متن آهنگ ننگ به نیرنگ تو از امیر تتلو

[اینترو]
تا حالا از دیوار برزخ ، جهنمو دیدی؟
(آقا ، شما هم میری گل بگیری؟)
(یه دو تا هم واسه ما بگیر)
ندیدی؟ یعنی واقعا ندیدی؟
[ورس یک]
تووی این شهر قشنگ تر از تو نیست
جذابی و ترسناک تر از پلیس
(دستا بالا)
شکلاتی خوشمزه تر از تو نیست
دلم میخواد بزنم تنتو لیس
[کروس]
ای ننگ به نیرنگ تو ، باز شده دلتنگِ تو
نگرانتم میزنم به سینه سنگِ تو
ننگ به نیرنگِ تو ، آخ لبِ خوش رنگِ تو
انقدِ خوبی و گیرا که شدم منگ تو
[ورس دو]
عوضی ، حسن بابا
اینجا رو گشتم نبوده مثت
اونجا رو گشتم نیست
حالا اینطوری اونطوری هر طوری باشی
ادا اطوارات بیست
واست اینوری میام و اونوری میرم
هر وری اصاً میکس
اینجوری اونجوری فرقی نداره
همه جوره تک فیکس
[کروس]
ای ننگ به نیرنگ تو ، باز شده دلتنگِ تو
نگرانتم میزنم به سینه سنگِ تو
ننگ به نیرنگِ تو ، آخ لبِ خوش رنگِ تو
انقدِ خوبی و گیرا که شدم منگ تو
[ورس سه]
مُو بازم مس* کردُم
آره مُو دلُم خواست که مس* کنُم
از قصد کردُم
مُو میخوام گیج برُم
میخورُم از هر دو
تو هم هر چی میخوای مصرف کن
هم دود داریم هم هست الکل
همه چی مسخرست در کل
آخ مُو دلُم ریشه کو این؟
(کجا رفت؟ زید مونو ندیدی؟)
مُو میخوام کینگ بشُم
که بشینُم پیشِ کوئین (Queen)
اونم عاشق میشه
ما خودمون پیشگوئیم
(کفِ دستتو بده فالت بگیُرم)
قِر توو کمر رختم باز
یهو بده بالا پایین
انگار افتادی توو دست انداز
مُو دلُم پرنده اما چهره غلط انداز
هر چی بریزی هستم باز
مُو میخوام شاباش بدُم
تو بکن پس انداز
من اصا کاری ندارم
قُمارو تو بُردی
من اصاً گیاه خوارم
چلو کبابو تو خوردی
تو اصاً بروسلی
تو بزن بهادر
ولی بهادر دیگه رو بورس نی
ما نوکِ حمله شما دفاعِ اتوبوسی
ما اصا تراکتور شما پرسپولیس ولی توو قوطی
ما اصاً عر* سگی ، شما اَبسلوتی
مُو هنوزُم نفهمیدم
شما جدی فکر کردی گَنکی؟
[کروس]
ای ننگ به نیرنگ تو ، باز شده دلتنگِ تو
نگرانتم میزنم به سینه سنگِ تو
ننگ به نیرنگِ تو ، آخ لبِ خوش رنگِ تو
انقدِ خوبی و گیرا که شدم منگ تو

Arrangement: Hassan Baba Mahmoudi

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe