متن آهنگ نظر از هانی نیرو

نازار دلی را که تو جانش باشی
معشوقه ی پیدا و نهانش باشی
زان میترسم که از دل آزردن تو
دلخون شود تو در میانش باشی
دلخون شود تو در میانش باشی
دلخون شود تو در میانش باشی
دانی که به دیدار تو جانم تشنه
هر لحظه که بینمت فزونم تشنه
من تشنه ی آن دو چشم مغرور تو ام
عالم همه زین سبب به خونم تشنه
عالم همه زین سبب به خونم تشنه
عالم همه زین سبب به خونم تشنه

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe