متن آهنگ نیلوفر از اندی و کوروس

ای عشق من ای زیبا نیلوفر من
در خواب نازی شبها نیلوفر من
در بستر خود تنها خفته ای تو
ترک من و دل ای مه گفته ای تو
ای دختر صحرا نیلوفر
های نیلوفر های نیلوفر
در خلوتم بازا نیلوفر
های نیلوفر های نیلوفر
حالا تو عاشقی یا من
مکن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا
من که بین سبزه ها
ای نوگل دیر آشنا
یابم تو را یابم تو را
تویی نامهربان یا من
مکن جور و جفا با من
روم در کوه و صحرا
من که بین سبزه ها
ای نوگل دیر آشنا
یابم تو را یابم تو را
آسمانی دلبر من
عشق من نیلوفر من

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe