متن آهنگ پس چی شد از مهراد هیدن و تارا

دستای ما مال ِ کی شد پس چی شد … خنده ی آروم و سنگینم خالی شد …
شک نکن بیدارم آره خواب یه جاده دوره واسه منی که یه راه صاف یه خواسته بوده یه ذره چش شکسته تر شه آره خوبه
آره خوبه تاکه واضح تر شه کوره
چون تو بودی تو تقویمام که تغیرارو کاشتی واسه رسیدن یه مسیر طولانی داشتی
آره باید یادت باشه یاد من نمیره…
نه نمیره تا که پیش من بمیره بمیره …
دستای ما مال ِ کی شد مال ِ کی شد …
دور شو از تنهایی دور شو از تنهایی …
دستای ما مال ِ کی شد
پس چی شد
خنده ی آروم و سنگینم خالی شد …
شک نکن بیدارم آره خواب یه جاده دوره واسه منی که یه راه صاف یه خواسته بوده یه ذره چش شکسته تر شه آره خوبه آره خوبه تا که واضح تر شه کوره
چون تو بودی تو تقویمام که تغییرارو کاشتی
واسه رسیدن یه مسیر طولانی داشتی
نه عزیزم یادت باشه یاد من نمیره
باید پیش من بمیره بمیره …
تنهایی از من بر نمیاد
تنهایی از من بر نمیاد
نه بر نمیاد تا ابد …
تنهایی از من بر نمیاد
نه تا که با اون آروم تر …
دستای ما مال ِ کی شد
دستای ما مال ِ کی شد
؟!
دور شو از تنهایی
دور شو از تنهایی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe