متن آهنگ رابطه از پویا

من عاشقِ این
عشقِ پر احساسمو
این رابطه ی
خاصمو این
قلبی که می
نازه به عشقت
از قدم زدن بدم اومده بود
از همه خیابونا خسته شدم
چشامو بسته بودم رو همه چیز
تا تورو دیدمو وابسته شدم
همه احساسم مثه سنگ شده بود
واسه ی خودم دلم تنگ شده بود
تا تورو دیدمو دنیام برگشت
جز تو هر آدمی کم رنگ شده بود
من عاشقِ این
عشقِ پر احساسمو
این رابطه ی
خاصمو این
قلبی که می
نازه به عشقت
من عاشقِ این
عشقِ پر احساسمو
این رابطه ی
خاصمو این
قلبی که می
نازه به عشقت
از قدم زدن بدم اومده بود
از همه خیابونا خسته شدم
چشامو بسته بودم رو همه چیز
تا تورو دیدمو وابسته شدم
همه احساسم مثه سنگ شده بود
واسه ی خودم دلم تنگ شده بود
تا تورو دیدمو دنیام برگشت
جز تو هر آدمی کم رنگ شده بود
من عاشقِ این
عشقِ پر احساسمو
این رابطه ی
خاصمو این
قلبی که می
نازه به عشقت
من عاشقِ این
عشقِ پر احساسمو
این رابطه ی
خاصمو این
قلبی که می
نازه به عشقت

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe