متن آهنگ ستاره دنباله دار از ابی

تو آسمون زندگیم ستاره بوده بی شمار
اما شبای بی کسیم یکی نمونده موندگار
یکی نمونده موندگار
ستاره های گمشده هر شب من هزار هزار
اما همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار
یکی نمونده از هزار
ای آخرین ، تنهاترین آواره عاشق
هر شب عمرم همراه با من ستاره عاشق
ستاره های گمشده هر شب من هزار هزار
اما همیشگی تویی ستاره ی دنباله دار
یکی نمونده از هزار
ای تو آشنای ناشناسم
ای مرهم دست تو لباسم
دیوار شبم شکسته از تو
از ظلمت شب نمی هراسم
انگار که زاده شده با من
عشقی که من از تو می شناسم
انگار که زاده شده با من
عشقی که من از تو می شناسم
ای آخرین تنهاترین آواره عاشق
هر شب عمرم همراه با من ستاره عاشق
تو بودی و هستی هنوز سهم من از این روزگار
با شب من فقط تویی ستاره ی دنباله دار
با شب من فقط تویی
با شب من فقط تویی
با شب من فقط تویی

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe