متن آهنگ سیاست مدارمون از صادق

لم دادیم ما‌رو ماه
به دور از خوک و روباه
تا گل های سرخمونو نسپریم به طوفان بگذرم از خودم‌یا دل مردمم
من از شما که نه اما از این شهر پرم
**دندون مادر پشت گردن
یه شب بارونی تو قلب لندن
تویه اتاق مطلقا تاریک
قدرت سلولی رو جهش کردم
مردن تو ساحل بهتر بود وقتی که دریاها بی ماهی بود
اینو نهنگا میگفتن وقتی روزای بی ابی بود
دندوناشو تیز میکردبااستخون های زیر جمجه
جمجه و استخون میخواست یه بار‌دیگه تو یه جا گل کنه
این یعنی سیاه غرب کره
باعث‌شه نسلم نعره کنه
جوری بسازم طوفان تواینجا‌که این منظومه سجده کنه
این احمقا میخوان من نباشم فردا چون دیدن که دارم جنم تو حرفام
شدن قدرت من سازندشون
مدیونن هنوز به پشت پردشون
به این مرد با این کلاه و پالتو به این صندلی چوبی تو بالکن
به‌شهر تو‌انباربسته تو کارتون
به قدرت برتر پشت هزار تو
اینا میدونن کیم کیم
چیو کاشتم و چیدم چیدم
دیدن سفرشونو پر کردم با دستای خدا و*** با فرورفتن ریشم تا اینا هنوز هیچ ان
همه خنجر میزنن به هم تو حبابی که عین شیشه است
ایستگاه سه به مامور سه
وقت سیاره سر‌میرسه
تا شمارش معکوس به صفر پرتاب اخر طول میکشه
ایستگاه سه به مامور سه
وقت سیاره سر‌میرسه
تا شمارش معکوس به صفر پرتاب اخر طول میکشه
اینجا بچه ها گریه میکنن گریه میکنن
زنامون دارن جیغ میکشن جیغ میکشن
مردامون دارن نعره میزنن
چقد معمولا طول میکشه طوا میکشه

Arrangement: Pedram Azad
Composer: Last Shine
Cover Art: Yeganeh Esfandiari

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe