متن آهنگ تعجب نکن از سپهر خلسه

خُشکم ولی واقعی ترم
خواستم طرف هیچ ماده ای نَرم
اما فردای ِ من مث ِ زوجای ِشهرم که گرم و ساده نی اصلاً
زود فهمیدم قصه پوله ، عشقِ موزیک به جای ِ قسط ِ خونه
داشَم نگران تست خونش ، اون یکی رفیقومنَم نصفه جونه
پوله مایه یه اُمُ الفِساده
گناهشو بیخی حاجی کُنتُر که داره
صُب توبه که تا سپهر بره بهشت و گُل مُل بکاره ، رُل مُل بِچاقه
[Pre-Hook]
قَضیَم شده ثابِت قَشَنگ ، عین ِ ایران اِیرَم میترسن بام بِپَرَن
قِصَمون همون بوده ُ هست ، هنو جالبه که اینا میخوان باز بشنون
[Hook]
قصه یه جوون ِ مُعتاد ِمُحبَت
که همه زندگیشو خوشحاله مُوَقَت
توی ِ اکثر ِ اوقاتِ مُرَدَد
که چرا باید صُب پاشه مُجَدَد
یکی مث ِ ما دیدی تعجب نکن
یکی مث ِ ما دیدی تعجب نکن
یکی مث ِ ما دیدی (یکی مث ما دیدی) تعجب نکن
[verse 2]
تو از اونایی که گوچی موچی پاشه
ببین طرف ِ ما فقط باید لوطی موطی باشه
باشَم قوطی موطی باشه
داشَم یوگی موگی فازِ
بالا با دوستا هر کدوم یه چی تو جیباشه
وااای ببین بازم به ما زُل زده
یه لاسی میزنه خانوم اِنگار سُل زَده
انقد به اینا خُب اتانول نده
گُل دست ِ کنارم حاجی انگار گُنبَده
چار پنچ ساله کارام پخشه ، طهران میگیرَتم انگار کانال پَنجه
خیابونی نی هر چاقال بچه ای که میخونه ُ شبا پای ِ گاراژ بنده

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe