متن آهنگ تمومه از فریمن

هعی! چرا بریدی از من؟!
زدی رابطرو (پاچیدی) از هم!
رفتی با اینکه میدونستی… گره خوردع بودی بدجوری ب قلبم!!
هعی! روز اول ک دیدمت… فک میکردم ک فرق داری با همه!
ولی پا حرفات نبودی، جا زدی! تو بی حس بودی مثل روز روشنه…
یه حسی بهم میگه ک تو میری… میخوای انتقام بگیری…
(از هرچی بودع و هرچی هست!)
بین ما دوتا، نمونده هیچ حسی… ب چی میخوای برسی؟!
(دیگ خستم از هرچی رابطست!!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
تمومه تمومه
(دیگ حسی ندارم بهت!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
دیگه تمومه تمومه دیگه
(حسی ندارم بهت!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
تمومه تمومه
(دیگ حسی ندارم بهت!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
دیگه تمومه تمومه
(دیگ حسی ندارم بهت!)
***
میگذره ثانیه ها پشته هم بدون تو…
میگیره فاز بد ذهنم از حرفای تو… (دلهره دارم!)
گاهی وقتا میگم اصلا لعنت به خود من!!
که گذاشتم جا کنی خودتو تو دل من، (رو به راه نیست حالم!)
یه حسی بهم میگه ک تو میری… میخوای انتقام بگیری…
(از هرچی بودع و هرچی هست!)
بین ما دوتا، نمونده هیچ حسی… ب چی میخوای برسی؟!
(دیگ خستم از هرچی رابطست!!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
تمومه تمومه
(دیگ حسی ندارم بهت!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
دیگه تمومه تمومه دیگه
(حسی ندارم بهت!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
تمومه تمومه
(دیگ حسی ندارم بهت!)
تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه تمومه
(این رابطه)
دیگه تمومه تمومه
(دیگ حسی ندارم بهت!)
***

Music: Vahid Amini, Fariman
Lyrics: Vahid Amini, Fariman
Arrangement: Fariman

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe