متن آهنگ یانا یانا از میلاد بهشتی

اینانی یوردوم یانیلی یوردوم اما
کایب ادی یوردوم بیلمدن اونجا زامان
عاشقیما وردین دریرلرده ساحدیمش
مندن باشکا سانا یابانجی الر دیمیش
بو اورک کاچ کره کاچ دفا بویون ایمیش
بوتون حاتالار سنه ده یو بندیمیش
یانا یانا کالدیم بو شهیرده
ساغا سولا وردوم سنی بولامادیم
اولو کیبی یاشادیم بو یمینله
اینتقام آلاجاغیم کیامادیم
اینانی یوردوم یانیلی یوردوم اما
کایب ادی یوردوم بیلمدن اونجا زامان
عاشقیما وردین دریرلرده ساحدیمش
مندن باشکا سانا یابانجی الردیمیش
بو اورک کاچ کره کاچ دفا بویون ایمیش
بوتون حاتالار سنه ده یو بندیمیش
یانا یانا کالدیم بو شهیرده
ساغا سولا وردوم سنی بولامادیم
اولو کیبی یاشادیم بو یمینله
اینتقام آلاجاغیم کیامادیم
ترجمه :
باورت کرده بودم ولی اشتباه میکردم
اون همه زمان رو بدون دونستن از دست دادم
ارزشی که برای عشقم قائل بودی هم دروغ بود
به غیر از من دستای دیگه ای هم تو زندگیت بوده
این قلب چقدر در مقابل تو سر خم کرده
تموم اشتباه ها تقصیر تو نبود من مقصر بودم
با قلبی سوخته توی این شهر موندنی شدم
به چپ و راست سر زدم ولی تورو پیدا نکردم
مثل مُرده با این قسم که خوردم زندگی کردم
نتونستم ازت انتقام بگیرم دلم نیومد
باورت کرده بودم ولی اشتباه میکردم
اون همه زمان رو بدون دونستن از دست دادم
ارزشی که برای عشقم قائل بودی هم دروغ بود
به غیر از من دستای دیگه ای هم تو زندگیت بوده
این قلب چقدر در مقابل تو سر خم کرده
تموم اشتباه ها تقصیر تو نبود من مقصر بودم
با قلبی سوخته توی این شهر موندنی شدم
به چپ و راست سر زدم ولی تورو پیدا نکردم
مثل مُرده با این قسم که خوردم زندگی کردم
نتونستم ازت انتقام بگیرم دلم نیومد

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe