متن آهنگ برام یه دنیا می ارزی از تونی برکتسون

اگر می توانستید یک دلیل خوب برای من بیان کنید
چرا باید شما را باور کنم
به همه چیزهایی که می گویید اعتقاد داشته باشید
من مطمئناً دوست دارم شما را باور کنم
قلب من می خواهد شما را دریافت کند
فقط به من بفهمان که شما صادق هستید
شما می دانید من دوست دارم شما را راهنمایی کنم
و کاملاً دنبال کنید
بنابراین شما به من تمام آنچه من می خواهم نمی دهد
و اگر بهترین چیز خود را می دهید
برای من خوشبختی
من به شما نشان خواهم داد که چقدر شما را دوست دارم
“دلیل اینکه منظورم دنیا برای من است
تو همه چیز من هستی
سوگند می خورم تنها چیزی که مهم است
برای من اهمیت دارد
اوه عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ،
عزیزم ، چون منظورت اینقدر است
به من
حالا می خواد کمی کار کنه
اما من معتقدم که شما ارزش آن را دارید
تا زمانی که نیات شما خوب باشد
خیلی خوب
فقط یک راه برای نشان دادن آن وجود دارد
و عزیزم امیدوارم که شما آن را بدانید
که هیچ کس نمی تواند شما را مثل من دوست داشته باشد
خداوند می داند که می خواهم به شما اعتماد کنم
و همیشه چگونه دوستت دارم
مطمئن نیستم عشق کافی است یا نه
و من ترک نخواهم شد
و امیدوارم هیچ اشتباهی وجود نداشته باشد “
بنابراین به من بگویید که شما همیشه درست خواهید بود
“دلیل اینکه منظورم دنیا برای من است
تو همه چیز من هستی
سوگند می خورم تنها چیزی که مهم است
برای من اهمیت دارد
اوه عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ،
عزیزم ، چون منظورت اینقدر است
به من
احساسی در قلب من وجود دارد
که می دانم نمی توانم فرار کنم
پس لطفا اجازه ندهید که سقوط کنم
اجازه ندهید خیلی دیر شود
زمانی است که کلمات خوب هستند
و آنها فقط در راه هستند
بنابراین به من نشان دهید که چه احساسی دارید
عزیزم من واقعی هستم
اوه ، عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، عزیزم
“دلیل اینکه منظورم دنیا برای من است
تو همه چیز من هستی
سوگند می خورم تنها چیزی که مهم است
برای من اهمیت دارد
اوه عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ، عزیزم ،
عزیزم ، چون منظورت اینقدر است
به من

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe