متن آهنگ زن از ویگن

زن زیبا بود در این زمونه بلا خونه ای بی بلا هرگز نمونه ای خدا
زن گل ماتم خار و گل با همه زن نا مهربون دشمن جونه دل سرای غمه
غمه عالم کمه خونه دل دمی بی زن نمونه بی دل ودلبرم بی سر و همسرم
شاخه بی برم بی هم زبونم هر که دارد گلی شوق آب و گلی
منه بی دل چرا تنها بمونم بی دل و بی نشان آخرای آسمان شادی روز و روزگار من
کو مرغپر بسته ام خسته ام خسته ام بی قرارم بگو قرارمن کو بی دل وبی نشان
آخرای آسمان شادی روز و روزگار من کو مرغ پر بسته ام خسته ام خسته ام
بی قرارم بگو قرار من کو زن گل ماتمه خار و گل با همه زن نا مهربون دشمن جونه
دل سرای غمه غم عالم کمه خونه دل دمی بی زن نمونه

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe