متن آهنگ زندگی کن از میلاد کیانی

تو خودت هی نریز اشکاتو خالی کن
غم بی کسیتو به دلت هالی کن
دیگه نیس دیگه رفت بذار تا بدونه
این ادم همونه که میگفت میمونه
دنیاتو سوزوند و نموند قلبت رو شکوند و نموند
از تو به جز خوبی ندید با تو بدی کردو برید
دنیاتو سوزوند و نموند قلبت رو شکوند و نموند
از تو به جز خوبی ندید با تو بدی کردو برید
روزگار همینه گاهی تنها میشی
شب اروم میخوابی صبح با غم پا میشی
زندگیتو بکن کنج خونه نیشین
این روزا این چیزا پر شده رو زمین
دنیاتو سوزوند و نموند قلبت رو شکوند و نموند
از تو به جز خوبی ندید با تو بدی کردو برید
دنیاتو سوزوند و نموند قلبت رو شکوند و نموند
از تو به جز خوبی ندید با تو بدی کردو برید

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe