متن آهنگ عاشق شدن بی حاصله از مهستی

12 ژانویه 2012 0 نظر متن آهنگ ها ، مهستی

وقتی که دلا سنگ و گله
عاشق شدن بی حاصله
وقتی که دلا سنگ و گله
عاشق شدن بی حاصله
عاشقی درمون نداره
صحبت از درمون مکن
زندگی را پیش چشمم
گوشه زندون مکن
ای دل دیوونه من
همدم و همخونه من
وقتی دلا سنگ و گله
عاشق شدن بی حاصله
ای دل دیوونه من
همدم و همخونه من
وقتی دلا سنگ و گله
عاشق شدن بی حاصله
خدایا چه خوبه
که بین دو تا دل یه دنیا نباشه
چه حاصل زعشقی
پر از شور و مستی که فردا نباشه
دوتا دل نبینی
که عشق و وفاشون ز سدا نباشه
دلی با صفا بود
که پیش تو فکرش به صد جا نباشه
عاشقی درمون نداره
صحبت از درمون مکن
زندگی را پیش چشمم
گوشه زندون مکن
ای دل افسرده زود آشنا
می کشد آزار این مردم تو را
وقتی که دلا سنگ و گله
عاشق شدن بی حاصله

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید