متن آهنگ از کجا پیدات شد از مهدی مدرس

 من تو هوای عاشقی نبودم تو اومدی منو دیوونه کردی
تو بودی که واسه بردن دلم هر چیز کوچیکو بهونه کردی
توی شبای پُر ستاره ی من گریه شدی غصه شدی غم شدی
تو از کجای روزگار اومدی دردسر قشنگ عمرم شدی
دردسر قشنگ عمرم شدی
از کجا پیدات شد از کجا پیدات شد
تو کی هستی که دلم یهو خاطرخوات شد
از کجا پیدات شد از کجا پیدات شد
تو کی هستی که دلم یهو خاطرخوات شد
سن هیانان گلدین سن هیانان گلدین
گوزومه بیر باخدین اورئیمی دلدون
سن هیانان گلدین سن هیانان گلدین
گوزومه بیر باخدین اورئیمی دلدون
تانیمردیم عشقمی اونو سنن تانیدیم
سنینن گوزلیی گوزلیمنن تانیدیم
تانیمردیم عشقمی اونو سنن تانیدیم
سنینن گوزلیی گوزلیمنن تانیدیم
گوزلیمنن تانیدیم
سن هیانان گلدین سن هیانان گلدین
گوزومه بیر باخدین اورئیمی دلدون
سن هیانان گلدین سن هیانان گلدین
گوزومه بیر باخدین اورئیمی دلدون
تانیمردیم عشقمی اونو سنن تانیدیم سنینن گوزلیی گوزلیمنن تانیدیم
تانیمردیم عشقمی اونو سنن تانیدیم سنینن گوزلیی گوزلیمنن تانیدیم
از کجا پیدات شد از کجا پیدات شد تو کی هستی که دلم یهو خاطرخوات شد
از کجا پیدات شد از کجا پیدات شد تو کی هستی که دلم یهو خاطرخوات شد

Lyrics : Ali Pourmehr
Music : Masoud Mofidi

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe