متن آهنگ با تو بودم از مارین

7 سپتامبر 2013 0 نظر مارین ، متن آهنگ ها

من از با تــــو بودن گذشتم بـــــــرو . . . از این لحظه های پـــــر از اسـترس
تــــو فکرت یه لحظه نبود پیش من . . . به اونکه تـــــو فکرت نشسته برس
مـن خـوش خیـال و هــــوایـی نکن . . . دو راهــی نـــــــذار اول جـــادمـــون
تــــو راه خـودت رو بــــرو شک نکن . . . تــو فکـر خودت باش و با مـن نمون
تـــــــــــــــــــــــو فــــکـــــــــــر خــــودت بـــاش و ایــنـــجـــــــــــــا نــــمـــــــون
چقــدر ســرزنـش کـردم افکــارمــو . . . چقـدر دست و پا می زدم توی غم
تــــو حتی نگفتــی تمـومش کنیم . . . تـــو خواستی خودم کـم بیارم برم
مـن از سـادگیــه خــودم خسـتمـو . . . تـــو راحـت می تونی عـذابــم بدی
بــا تـــو ثــانـیـه قــدر یـه ســاعـتـه . . . کنــارت کلافــم تـــو هـم شــاهـدی
من از با تــــو بودن گذشتم ولـــی . . . هـنــــوزم گــذشــــتــه عـــذاب آوره
بــایــــد کـامـل از خـاطــراتــم بـری . . . بــایــــد فکــرت هـم از ســرم بـپــره

Lyrics: Parsa Moghaddas Music: Anoosh Arrangement: Mani Live Mix & Mastering: Mehran Abbasi

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید