متن آهنگ بی تو هرگز از هنگامه

کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
چی میشد خواب منوتو به حقیقت بشه تعریف
کاش میشدجداییا رو نزاریم بپای تحریف
چی میشد بی التماسم، واسم ازعشق میخوندی
چی میشد دلت میخواست تو، همیشه پیشم میموندی
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
اگه اون چشمای نازت، یه ضریحی داشت، طلایی
اونقده دورش میگشتم، که نشه پیداش جدایی
یادگاری مینوشتم کاش رو گلبرگای قرمز
مینوشتم عزیزم، هرجاباشم بی تو هرگز
هرجاباشم بی توهرگز
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
چی میشد که گلدونامون، پربود از گلای پونه
به هوای چیدن اون، نمیرفت کسی زخونه
چی میشد بی التماسم، واسم ازعشق میخوندی
چی میشد دلت میخواست تو، همیشه پیشم میموندی
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود
کاشکی دنیا، واسه یک شب واسه یک شب مال من بود
کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe