متن آهنگ ادامه بده از عمیر

23 آگوست 2019 عمیر ، متن آهنگ ها

Yine coştun bugünlerde
Ateşle oynuyorsun
Sabah akşam triplerde
Beni kızdırıyorsun
Aşk değil seninkisi
Düpedüz oyalanma
Varlığı şaibeli
Kocaman bir muamma
Bi’ gün öyle, bi’ gün böyle
Dengemi bozuyorsun
Tolerans gösterdik diye
Aptal mı sanıyorsun?
Yeminler, özürler uçuşuyor havalarda
İnanan var nasılsa
Durma yavrum devam
Bitmez bende sevdan
Yerden yere vurdun kalbimi
Yetmedi anlaşılan
Aynen devam
Her şeye ilaç zaman
Yola geleceksin
Bi’ gün inan
Gerisi falan filan
Bi’ gün öyle, bi’ gün böyle
Dengemi bozuyorsun
Tolerans gösterdik diye
Aptal mı sanıyorsun?
Canımlar, cicimler uçuşuyor havalarda
İnanan var nasılsa
Durma yavrum devam
Bitmez bende sevdan
Yerden yere vurdun kalbimi
Yetmedi anlaşılan
Aynen devam
Her şeye ilaç zaman
Yola geleceksin
Bi’ gün inan
Gerisi falan filan

متن آهنگ مجنون خیابانها از امید نعمتی

4 فوریه 2018 عمیر ، متن آهنگ ها

ای بی تو دل تنگم بازیچه ی طوفان ها
چشمان تب آلودم باریکه ی باران ها
مجنون بیابان ها افسانه مهجوری است
لیلای من اینک من مجنون خیابان ها
آویخته ی دردم آمیخته ی مردم
تا گم شوم از خود گم در جمع پریشان ها
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
با این تپش جاری تمثیل من است آری
این بارش رگباری بر شیشه ی دکان ها
با زمزمه ای غم بار تکرار من است انگار
تنهایی فواره در خالی میدان ها
دریاب مرا ای دوست ای دست رهاننده
تا تحته برم بیرون از ورطه طوفان ها
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی