متن آهنگ عاشق کشی از مجتبی شاه علی

9 جولای 2019 متن آهنگ ها ، مجتبی شاه علی

با اون چشات تو داری یه چیزایی ازم میخوای
حس میکنم آروم آروم داری با من راه میای
هر کی بتونه به چشات نگه آره کار من نیست میدونم
همون چشایی که انقدر جاذبه داره کار من نیست میدونم 
 صد بار نزدیک تو شدم انگار دوست داری میزنی هر بار
منو میکشی با چشمات این بار بگو که نمیشه تکرار
دست از عاشق کشی بردار تو رو جون همون چشمات
 نمیدونی تویی که هیچ موقع نخواستی منو
من دیوونتم فکر کنم هنوز نمیشناسی منو
هر کی بتونه به چشات نگه آره کار من نیست میدونم 
همون چشایی که انقدر جاذبه داره کار من نیست میدونم 
این بار بگو که نمیشه تکرار دست از عاشق کشی بردار
 تو رو جون همون چشمات 
 این بار بگو که نمیشه تکرار دست از عاشق کشی بردار تو رو جون همون چشمات