متن آهنگ اسمت چی چیه از آرش

اسمت چی چیه، لبات مال کی کیه
اسمت چی چیه، این بلا مال کیه
منو سریع می بینه و بغلم میگیره میشینه
بدجوری شیرینی و میدونه به دل میشینه
جیگره کو؟ این دختر جیگره کو؟
جیگره کو؟ کسی مثل تو ندیده
جیگره کو؟ بگو یالا جیگره کو؟
جیگره کو؟ کسی عشقمو ندیده
اسمت چی چیه، اسمت چی چیه
لبات مال کی کیه
اسمت چی چیه، اسمت چی چیه
این بلا مال کیه
با تو میخوام بالا ها برم، نشده من تا حالا بگم
گیره حالا حالا ها دلم، گیره اونه
قربون اون اداها برم، قربون اون لبات برم
دیگه حالا حالا ها دلم، واسه اونه
منو سریع می بینه و بغلم میگیره میشینه
بدجوری شیرینی، آره میدونه به دل میشینه
جیگره کو؟ این دختر جیگره کو؟
جیگره کو؟ کسی مثل تو ندیده
جیگره کو؟ بگو یالا جیگره کو؟
جیگره کو؟ کسی عشقمو ندیده
اسمت چی چیه، اسمت چی چیه
لبات مال کی کیه
اسمت چی چیه، اسمت چی چیه
این بلا مال کیه
تویی دنیا دنیام، تویی دنیا دنیام
تویی دنیا دنیام، نشون بده
تویی دنیا دنیام، تویی دنیا دنیام
حالا تو بیا تو بیا تکون بده
جیگره کو؟ این دختر جیگره کو؟
جیگره کو؟ کسی مثل تو ندیده
جیگره کو؟ بگو یالا جیگره کو؟
جیگره کو؟ کسی عشقمو ندیده
اسمت چی چیه، اسمت چی چیه
لبات مال کی کیه
اسمت چی چیه، اسمت چی چیه
این بلا مال کیه

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe