متن آهنگ خالصانه (تی دی) از صادق

[کروس]
یه ذره سر و بیار بالا و بیرون آب
یه دفعه پاتو بزار وسط دیوونه ها
آبیِ دریاتو بده به آسمون
راهیِ فردا شو بدون بادبون
یه ذره سر و بیار بالا و بیرون آب
یه دفعه پاتو بزار وسط دیوونه ها
آبیِ دریاتو بده به آسمون
راهیِ فردا شو بدون بادبون
[ورس یک]
سر صبحی کلیدی به من که چی
از این لبام یه دو تا لبخند بچین
کلی آدم منو دوست دارن و
من نمیدونم اصاً وصلم به چی
من هنوزم میخندم ، با کل آدما میجنگم که
من نخواستم خدا خواست بالام
چون حضورشو میفهمم
دل بُردم و دل گرفتم
دل دادم اَ دل نوشتم
بی بی و هلاک سربازا غلاف
شاهِ دل گفت پس بدش من
شکل من باش هر شب بمیر
فرداش بیدار شو از سر بگیر
زندگی رو چند خط ببین
هر چی کم داشتو از حق بگیر
سرافرازم هدف سازم
گرچه گه گاه علف بازم
طرف جا زد منم با سر
واستادم چون همش تازه ام
وای اگه خدا دست بزاره روت
دنیا رو میبینی تو از یه جایِ خوب
چشمه رو میبینی تو از یه راهِ دور
از لایِ درختا پرتوهای نور
جنسات دیگه سمی نمیشن
پلکات روی هم دیگه نمیرن
هر کی رو هرجوری هستش بخواه
واسه کسی مث من ارزش بذار
فرشته ها میگن سرخوشی تو
مخلوقا باهاتن از بس خوشی تو
میگم نتیجه با ماست و خدا گفته بهم
مثل من باش وقت کُشی کن
[کروس]
یه ذره سر و بیار بالا و بیرون آب
یه دفعه پاتو بزار وسط دیوونه ها
آبیِ دریاتو بده به آسمون
راهیِ فردا شو بدون بادبون
یه ذره سر و بیار بالا و بیرون آب
یه دفعه پاتو بزار وسط دیوونه ها
آبیِ دریاتو بده به آسمون
راهیِ فردا شو بدون بادبون

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe