متن آهنگ خالی از ابی

من…. خالی از عاطفه و خشم
خالی از خویشی و غربت…. گیج و مبهوت بین بودن و نبودن!
عشق… آخرین همسفر من… مثل تو منو رها کرد…!
حالا دستام موندن و تنهایی و من!
ای دریغ از من که بیخود مثل تو گمشدم
ای دریغ از تو که مثلِ عکس عشق، داد میزنی تو آینه من…
آه و گریمون هیچ… خَندَمون هیچ، باختن و بردنمون هیچ…!
تنها آغوش تو موند، غیر از اون هیچ !
ای… ای مثل من تک و تنها، دستمو بگیر که عمر رفت… همه چی تویی، زمین و آسمون هیچ!
ای دریغ از من که بیخود مثل تو گم شدم!
گم شدم تو ظلمت تلخ…!
ای دریغ از تو که مثل عکس عشق، داد میزنی تو آیینه من!
آه و گریمون هیچ؛ خندمون هیچ؛ باختن و بردنمون هیچ؛ تنها آغوش تو موند، غیر از اون هیچ
بی تو می میرم همه بود ونبود! بیا پر کن منو ای خورشید دل سرد…
بی تو می میرم مثل قلب
چراغ نور تو بودی، کی منو از تو جدا کرد!

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe