متن آهنگ رویا از مهران آتش

من می خوام بازم بغل بگیرمت
حتی اگه تو خواب فقط ببینمت
از اینجا بریم به دنیای محال
گم بشیم با هم پشت یک خیال
پا به پای تو از شب ببر منو
شاید که خوب کنی قلب شکستمو
شاید بشه که من بازم خودم بشم
به دادم برس خیلی تنها شدم
دلگیرم از تو هم دلگیرم تنها تر از همیشه
با خاطراتت هنوزم شادم خاطراتی که فراموشم نمیشه
گاه و بی گاه خواب توهر ثانیه تو رویام
قسمت من همینه هر روز امید فردا
من می خوام بازم بغل بگیرمت
حتی اگه تو خواب فقط ببینمت
از اینجا بریم به دنیای محال
گم بشیم با هم پشت یک خیال
پا به پای تو از شب ببر منو
شاید که خوب کنی قلب شکستمو
شاید بشه که من بازم خودم بشم
به دادم برس خیلی تنها شدم
دلگیرم از تو هم دلگیرم تنها تر از همیشه
با خاطراتت هنوزم شادم خاطراتی که فراموشم نمیشه
گاه و بی گاه خواب توهر ثانیه تو رویام
قسمت من همینه هر روز امید فردا

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe