متن آهنگ زامبی از گامنو

♪♫♪
دیگه هیشکی نمیتونه توجهمو به خودش جلب کنه
بجز تو پس بکن نامردیتو
ولی فکر میکنم میبینم تو عوض شدی من هنو همونم
بعد از تو نمیگیره کسی جاتو
انقد با خودم میخونم همه فک میکنن دیوونم
حالام تو میگی بخور قرصاتو
هیچیم نیست حالمم من خوب نیست
هیچیم نیست حالم فقط خوب نیست
هیچیم نیست فقط حالم خوب نیست
هیچیم نیست یه چیزی پهلوم نیست
♪♫♪
با هم بازی میکردن انگشتامون یه بند
موهام باز واسه تو بود دوست نداشتی ببند ببند ببند
غم داره توش ولی من میگمو تو بخند بخند بخند
غم داره توش ولی من میگمو تو بخند بخند
فقط گوش کن و دهنتو ببند ببند
فقط گوش کنو نو نو دهنتو ببند ببند ببند
ببند ببند ببند ببند ببند ببند
ببند ببند ببند ببند ببند
افتادم مثل موش توی ماز
میچرخم میچرخم تو سر خاطرات پر راز
هیشکی نیست ساعت چهار به این زامبی بده فاز
سه سین هست فقط سگو سوپور و سرباز
باز این حس تو نبودن و نیاز
میترکونه از درون منو هی میکوبه باز
خوبه برم خاطراتمونو با یکی دیگه هی تکرار کنم
میدونی میتونم پس همین کارم میکنم
هیچیم نیست حالمم من خوب نیست
هیچیم نیست حالم فقط خوب نیست
هیچیم نیست فقط حالم خوب نیست
هیچیم نیست یه چیزی پهلوم نیست

نظرتون رو با ما در میان بگذارید

Subscribe